27 Juli 2005

Petik-petik oleh Bob Avakian dan Prachanda tentang Parti bawah sosialisme

[read complete original of Bob Avakian's article in English here]
[read complete original of Prachanda's article in English here]

Yang di bawah dari "
Tentang Demokrasi Proletarier dan Kediktaturan Proletarier: kelihatan memimpin masyarakat yang seluruhnya berbeza, bahagian 12: Menyimpan kekuasaan -- dan meneruskan revolusi -- prinsip-prinsip berfilsafat dan berpolitik" oleh Bob Avakian, pengerusi Parti Komunis Revolusioner AS. Asal: suratkhabar Revolutionary Worker #1225, 18 Januari 2004. Terjemahan tak rasmi.

Khususnya perhatian ini: "Kata pendik, [parti proletarier dalam masyarakat sosialis harus]* jadi partai berkuasa dan perintis juang revolusioner terhadap mana-mana bahagian kuasa yang menghalang jalan ke pembebasan keseluruhan."** Ini, sekali lagi, akan jadi kontradiksi sangat tajam yang sangat susah diuruskan dan muncul dengan berulang-ulang secara rumit dan kuat sepanjang peralihan sosialis. Keupayaan, sebenarnya, jadi parti berkuasa dan serentaknya perintis tengah juang revolusioner terhadap mana-mana bahagian kuasa yang menghalang jalan ke pembebasan keseluruhan -- tetap inilah prinsip yang Mao bawa ke depan dan beri pemimpinan untuk penggunaannya amat kuat dalam Maha Revolusi Budaya Proletarier (MHBP). Tapi, bersama kepentingan besar dilekatkan Mao ke MHBP dan barang-barang baru dicipta melaluinya, dia menegaskan satu Revolusi Budaya, ataupun beberapa Revolusi Budaya, akhirnya tak boleh bertekad kontradiksi-kontradiksi ini.


Yang di bawah dari "Kami tengah cuba punah autokrasi feudal" oleh Prachanda, pengerusi Parti Komunis Nepal (Maois). Karangan ini temuduga dengan Alex Perry, ketua biro Asia Timur magazin TIME. Asal: magazin TIME Asia, 25 April 2005. Terjemahan tak rasmi.

TIME: Berapa pentingnya tatatertib parti dan ketaatan? Adakah bahaya totalitarianisme, atau pemujaan tokoh kepada kamu?

Prachanda: Parti kami menganalisa ajaran-ajaran sejarah dengan berat, khususnya dari pengalaman-pengalaman maha revolusi dan revolusi balas abad ke-20. Selepas pembicaraan saksama, kami sudah melahirkan cadangan bersejarah baru dipanggil "kemajuan demokrasi dalam abad ke-21", menjamin negeri baru akan di bawah pengawasan, kendali, dan kekuasaan tunggal orang ramai umum. Akan ada pertandingan bebas antara parti-parti berpolitik, [bersyarat mereka] menentang feudalisme dan imperialisme dan bekerja supaya berkhidmat orang ramai. Kami juga mencadangkan parti harus membahagi: satu bahagian bekerja tengah orang ramai dan bahagian lain menguruskan kerja negeri. Selepas beberapa masa berdua bahagian akan bergilir supaya memeriksa parti dan negeri dari bahaya kapitalisme berbirokrat dan totalitarianisme. Walaubagaimanapun, perhatian utamalah kami sedang cuba bangun parti jenis baru yang seterus-terusnya mengerevolusikan diri secara sentiasa menceburi juang ideolojik dan kelas. Di seberang keperluan menumpukan pemimpinan, tak ada soal apa-apa pemujaan tokoh. Kami sedang cuba dengan usaha penuh memajukan sistem pemimpinan kolektif dan aliran pengganti-pengganti.

______________________________
catatan-catatan penerjemah:
* kata-kata antara [tanda-tanda kurungan] yang tak beritalik, ditulis oleh pengarang magazin Revolution atau TIME dalam teks asli bahasa inggeris
** petik dari "Catatan terakhir" oleh Bob Avakian, magazin Revolution musim gugur 1990.

1 Comments:

At 09 August, 2005 20:05, Blogger The Asshole Police said...

THE ASSHOLE REGISTER IS NOW OPEN FOR NOMINATIONS!!

 

Kommentar veröffentlichen

<< Home

Revolution newspaper The World Can't Wait! Drive Out The Bush Regime! A World To Win magazine A World To Win News Service